تبلیغات
رفــــــاقـــت تعطـیــِل! - ...

رفــــــاقـــت تعطـیــِل!


مـــــــــرد اگــــــــر بــــــودم

نبودنت را غروب های زمستان در قهوه خانه ی دوری ،سیگار می کشیدم .

نبودنت دود می شد و می نشست روی بخار شیشه های قهوه خانه .

بعد تکیه می دادم به صندلی......

چشمهایم را می بستم و انگشتانم را دور استکان کمر باریک چای داغ،

حلقه می کردم تا بیشتر از یادم بروی  ....!!

نــــــــــامـــــــــــرد اگـــــــــر بــــــــــودم

نبودنت را تا حالا باید فراموش کرده باشم

مـــــــــــرد نیستم اما نامـــــــــرد هم نیستم

زنم و نبودنت پیرهنم شده است......


پ ن:با سیـــگار کشیدن ،کسی مرد نمیشه


ولی بانامــردی،خیــلی هاسیگاری شدن! 

نوشته شده در چهارشنبه 3 تیر 1394 ساعت 11:14 ق.ظ توسط آتی خانوم نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak